3D tisk

Co je 3D tisk?

3D tisk, známý také jako aditivní výroba, je revoluční technologie, která umožňuje vytváření trojrozměrných objektů z digitálních souborů. Pomocí postupného přidávání materiálu vrstva po vrstvě se 3D tisk stává klíčovým nástrojem pro inženýry, designéry a umělce po celém světě.

Jak funguje 3D tisk?

Proces 3D tisku začíná návrhem 3D modelu v počítačovém programu. Model je poté převeden do souboru, který 3D tiskárna může interpretovat. Tiskárna pak vytváří objekt vrstvu po vrstvě, což umožňuje vytvoření složitých geometrií, které by tradičními výrobními metodami nebyly možné nebo by byly velmi náročné na realizaci.

Materiály používané v 3D tisku

3D tisk může využívat různé materiály, včetně plastů, kovů, pryskyřic, keramiky a dokonce i živých buněk. Výběr materiálu závisí na požadovaných vlastnostech finálního produktu, jako jsou pevnost, flexibilita nebo tepelná odolnost.

Aplikace 3D tisku

3D tisk nachází uplatnění v mnoha odvětvích, včetně:

 • Prototypování: Umožňuje rychlé a cenově efektivní vytváření prototypů pro testování a vývoj nových produktů.
 • Výroba: Aditivní výroba se stává stále více využívanou metodou pro malosériovou výrobu nebo výrobu složitých komponent, které by jinak vyžadovaly složité a drahé výrobní postupy.
 • Lékařství: Od výroby přizpůsobených protéz a implantátů po biotisk živých tkání a orgánů.
 • Stavebnictví: 3D tisk umožňuje experimentovat s novými formami a materiály, což vede k inovacím v architektuře a konstrukci.
 • Vzdělávání: Slouží jako nástroj pro podporu STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika) vzdělávání, umožňující studentům převádět teoretické koncepty do fyzických modelů.

Výhody 3D tisku

 • Flexibilita v designu: 3D tisk umožňuje vytvářet objekty s komplexními a unikátními geometriemi bez zvýšených nákladů.
 • Rychlost: Prototypy a finální produkty lze vyrobit mnohem rychleji ve srovnání s tradičními metodami.
 • Udržitelnost: Minimalizace odpadu materiálu a možnost použití recyklovatelných nebo biologicky rozložitelných materiálů.

3D tisk představuje přelom ve výrobních technologiích, který nabízí nejen nové možnosti pro průmysl a výzkum, ale také otevírá dveře kreativitě a inovacím na individuální úrovni. Jeho schopnost přeměnit digitální návrhy na fyzickou realitu změní způsob, jakým vytváříme, učíme se a přemýšlíme o možnostech budoucnosti.

FDM Tisk

Fused Deposition Modeling (FDM) Tisk

Fused Deposition Modeling (FDM) je druh aditivní výrobní technologie známý svou efektivitou a schopností vytvářet robustní a funkční části. Tato metoda je ideální pro rychlé prototypování, výrobu nástrojů a dokonce i finální produkty.

Jak FDM funguje?

FDM tisk funguje na principu extruze termoplastického materiálu, který je nahříván do tekutého stavu a poté vrstven na stavební platformu podle přesně definovaného digitálního modelu. Materiál je přiváděn z cívky skrze tiskovou hlavu, která se pohybuje ve třech osách (X, Y, Z) a postupně vytváří objekt vrstvu po vrstvě.

Materiály používané v FDM tisku

FDM technologie používá širokou škálu termoplastických materiálů, od běžných plastů, jako je ABS (akrylonitril butadien styren) a PLA (kyselina polymléčná), po speciální inženýrské plasty s vysokou odolností, jako je PEEK (polyether ether ketone). To umožňuje výrobu dílů s různými vlastnostmi, včetně vysoké pevnosti, odolnosti vůči teplotě a chemikáliím.

Výhody FDM tisku

 • Přístupnost a nákladová efektivita: FDM tiskárny jsou široce dostupné a cenově dostupné, což je činí populární volbou pro domácí uživatele, školy i podniky.
 • Rychlost a jednoduchost použití: FDM umožňuje rychlé vytváření prototypů a finálních produktů s minimálními přípravami.
 • Odolnost a funkčnost: Díky použití termoplastických materiálů mohou být FDM vytisknuté díly použity v reálných aplikacích a testech.
 • Možnost post-zpracování: Vytisknuté objekty lze snadno brousit, vrtat nebo malovat pro zlepšení estetiky nebo funkčnosti.

Omezení FDM tisku

 • Rozlišení a povrchová úprava: FDM objekty mohou mít viditelné vrstvy a ne tak hladký povrch, jako u jiných metod 3D tisku. Tento problém lze částečně řešit post-zpracováním.
 • Podpůrné struktury: Složité geometrie mohou vyžadovat použití podpůrných struktur během tisku, které je poté nutné odstranit.

FDM technologie pokračuje ve vývoji, s neustálými inovacemi v materiálech a tiskových technikách. To rozšiřuje její aplikace a zlepšuje kvalitu a dostupnost 3D tisku pro široké spektrum uživatelů. Ať už pro vytváření prototypů, vzdělávací nástroje, umělecké objekty nebo funkční díly, FDM tisk nabízí flexibilní, cenově dostupné a mocné řešení pro přeměnu digitálních návrhů na fyzickou realitu.

Creality Ender 5

Materiál

převážně tiskneme z materiálu PLA a PET-G

Slicer

převážně Simplify3D ale čas od času využíváme PrusaSlicer

Značky filamentů

Vše zakoupíte

SLA Tisk

StereoLithography (SLA) je jednou z prvních metod 3D tisku a stále patří mezi nejrozšířenější technologie pro vytváření vysoce přesných a detailních prototypů, uměleckých děl a funkčních částí. SLA využívá ultravioletové (UV) světlo k vytvrzování fotopolymerních pryskyřic, vrstva po vrstvě, dokud nevznikne pevný trojrozměrný objekt.

Jak funguje SLA tisk?

 1. Příprava: Proces začíná s 3D modelem objektu, který je rozdělen na tenké horizontální vrstvy pomocí speciálního softwaru.
 2. Tisk: SLA tiskárna obsahuje nádrž s fotopolymerní pryskyřicí, do které je ponořen stavební platforma. UV laser poté selektivně vytvrzuje pryskyřici podle vzoru každé vrstvy, přičemž platforma se postupně pohybuje nahoru, aby umožnila vytváření dalších vrstev.
 3. Čištění a vytvrzování: Po dokončení tisku je objekt vyjmut z nádrže a očištěn od nepolymerizované pryskyřice. Následně se může dále vytvrzovat pod UV světlem pro zvýšení pevnosti a stability.

Materiály používané v SLA tisku

SLA tisk používá širokou paletu fotopolymerních pryskyřic, které se liší svými vlastnostmi. Mezi ně patří standardní pryskyřice, pryskyřice s vysokou pevností, průhledné pryskyřice, flexibilní pryskyřice a pryskyřice simulující různé inženýrské plasty. To umožňuje vytvářet objekty s přesně definovanými mechanickými a estetickými vlastnostmi.

Výhody SLA tisku

 • Vysoká přesnost a detail: SLA tisk je schopen vytvářet velmi detailní objekty s hladkými povrchy a přesnými tolerancemi.
 • Široká škála materiálů: Díky různorodosti pryskyřic lze s SLA tiskem dosáhnout mnoha různých mechanických a estetických vlastností.
 • Komplexní geometrie: SLA umožňuje tisk složitých geometrií, které by jinak byly obtížně vyrábět.

Omezení SLA tisku

 • Potřeba podpěr: Složité modely mohou vyžadovat podpěrné struktury během tisku, které je následně třeba ručně odstranit.
 • Omezení velikosti tisku: Ačkoliv jsou k dispozici velkoformátové SLA tiskárny, velikost tisku je často omezena velikostí nádrže s pryskyřicí.
 • Post-processing: Vyžaduje se dodatečné čištění a vytvrzování, což prodlužuje celkový čas výroby.

SLA tisk je vysoce ceněn pro jeho schopnost vytvářet esteticky působivé prototypy a díly s vysokou úrovní detailu. Jeho aplikace najdeme v širokém spektru oblastí, včetně zubního lékařství, šperkařství, průmyslového designu a prototypování. Díky neustálému vývoji v oblasti pryskyřic a tiskových technologií nabízí SLA tisk stále širší možnosti využití a zlepšuje kvalitu a dostupnost přesných 3D tisků.

Anycubic Photon Mono 4K

Materiál

převážně tiskneme z vodou omyvatelného a tough resinu

Slicer

Chitubox

Používané značky resinu

Vše zakoupíte

Přejít nahoru